Bewoners met dementie

Bewoners met dementie zijn welkom in ons WoonZorgCentrum Ter Stelten. Zij krijgen extra aandacht en verblijven op de wooneenheden Marjolein, Jasmijn en Lavendel.

Marjolein, Jasmijn en Lavendel

  • zijn aangepast aan de noden van bewoners met dementie
  • het stoort niet dat bewoners er zomaar ‘rondlopen’
  • er is wat meer tijd voor de dagelijkse verzorging
  • de activiteiten zijn afgestemd op de mogelijkheden van bewoners met dementie
  • dat beetje ‘extra aandacht’ willen we echt geven
  • er zijn aangepaste animatieactiviteiten
  • de woon- en leefruimte is aangepast en veilig voor bewoners met dementie

Werkgroep dementie

Omdat het niet altijd gemakkelijk is …
….om te begrijpen wat er omgaat in een bewoner met dementie
… om de juiste woorden te vinden
… om hun leefwereld te begrijpen
werd de werkgroepdementie opgericht.

Wens je informatie over dementie of over de werkgroep dementie?

Neem contact met de referentieverpleegkundige dementie, Els De Bondt op het nummer 052/46.93.36 of met de hoofdverpleegkundige An De Grauwe op het nummer 052/46.93.37.

Klik hier voor de folders dementie en de visie dementie.