Definitief verblijf

Wanneer je kiest voor een definitief verblijf in het WoonZorgCentrum Ter Stelten, dan wordt dit je nieuwe thuis.

Wie komt in aanmerking voor een definitief verblijf?

 • Je bent 65 jaar of ouder.
 • Je bent zorgbehoevend.
 • Je kan niet meer zelfstandig thuis wonen, ook niet met de hulp van de thuisdiensten.

Wat is de dagprijs?

Tarief vanaf 1 januari 2017

 • 63,93 euro

Inwoners van Merchtem hebben voorrang bij een aanvraag voor een definitief verblijf. 

Wat is begrepen in de dagprijs?

 • hotel- en verblijfkosten
 • was linnen
 • was persoonlijke kledij
 • incontinentiemateriaal
 • toiletartikelen (zoals zeep, tandpasta, shampoo en badschuim)
 • tv-distributie en flatscreen tv
 • koelkast
 • abonnementsgeld en huur telefoontoestel
 • internet
 • animatieactiviteiten en jaarlijkse uitstap

Ben je minstens 24 uur afwezig, dan brengen we 4 euro in mindering voor de maaltijden die je niet nuttigt in het WoonZorgCentrum.

Wat is niet begrepen in de dagprijs?

 • individuele bijdragen voor het ziekenfonds
 • hospitalisatiekosten
 • verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door de RIZIV-forfaits
 • kosten voor hulpmiddelen
 • persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner worden aangekocht
 • pedicure, manicure, esthetische verzorging, kapper
 • dokterskosten, medicatie en paramedische kosten (alleen voor RVT-bewoners zijn de paramedische kosten inbegrepen in de dagprijs)
 • herstellingskosten persoonlijk linnen
 • vervoerkosten die verband houden met de gezondheid van de bewoner
 • stomerij van persoonlijk linnen (speciale behandelingen)
 • individuele en aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de bewoner

Wat als je een definitief verblijf niet kan betalen?

Financiële problemen mogen een opname nooit in de weg staan.
Voor meer info kan je terecht bij de sociale dienst op het nummer 052/38.18.12

Hoe kan je een aanvraag doen voor een definitief verblijf?

Om op de wachtlijst te komen, kan je formulieren aanvragen:

Wil je informatie of een kijkje nemen in het WoonZorgCentrum?

Neem contact met Leen Vermeir.
Tel. 052/46.93.74 of via e-mail aan leen.vermeir@ocmw-merchtem.be