Financiële steunverlening

Huurtoelage

Indien je het moeilijk hebt om je huur betalen, doet de maatschappelijk werker een aanvraag om een maandelijkse toelage te krijgen om je huur te helpen betalen. De maatschappelijk werker doet hiervoor een sociaal onderzoek.
Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst beslist welk bedrag je ontvangt en gedurende welke periode.

Bankhuurwaarborg

Indien je verhuist (van een adres in Merchtem) en je hebt onvoldoende geld om je huurwaarborg te betalen, kan je vragen aan het OCMW om dit bedrag voor te schieten. Je ontvangt geen cash geld. Het OCMW levert een waarborg op papier af.
Je nieuwe huisbaas moet hiermee akkoord gaan. Jij betaalt dit waarborgbedrag maandelijks af.

Verwarmingstoelage voor stookolie

Indien je je woning met stookolie verwarmt en je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je een verwarmingstoelage aanvragen bij het OCMW. Hiervoor kan je terecht bij onze diensten elke maandagnamiddag, na afspraak.
Het bedrag van de toelage is afhankelijk van een aantal criteria.
Meer info vind je ook op www.verwarmingsfonds.be

Medische kaart

Als je medische kosten hoog oplopen en je moeite hebt om ze allemaal te betalen, dan kan je een aanvraag doen voor een medische kaart.
In dat geval neemt het OCMW een deel van je medische en farmaceutische kosten gedeeltelijk voor haar rekening:  

 • medicatie van de categorieën A, B en C op doktersvoorschrift betaalt het OCMW 
 • medicatie van de categorie D moet je zelf betalen 
 • ziekenhuisrekeningen betaalt het OCMW (behalve huur tv en telefoonkosten)
 • het wettelijke remgeld van de doktersbezoeken betaalt het ziekenfonds

Voorschotten op achterstallige uitkeringen

Wanneer je recht hebt op een uitkering maar de uitbetaling ervan blijft om één of andere reden achterwege, dan kan je het OCMW om een voorschot vragen.
Dit geldt indien je recht hebt op:

 • loon
 • pensioen
 • uitkering arbeidsongeval
 • uitkering beroepsziekte
 • ziekte- of invaliditeitsuitkering
 • werkloosheidsvergoeding
 • tegemoetkoming gehandicapten
 • kinderbijslag

Om een voorschot te ontvangen, ga je akkoord dat het OCMW nadien de uitgekeerde bedragen rechtstreeks terugvordert van de uitbetalingsinstelling.

Tegemoetkoming in de verblijfskosten

Als je je verblijf in een woonzorgcentrum, vluchthuis, opvangcentrum, ziekenhuis,… niet kan betalen, dan kan het OCMW deze kosten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen.
Als je wordt opgenomen, stellen wij een onderzoek naar onderhoudsplicht (partner, kinderen,…) in.