Info/Advies

Infopunt sociaal

Alle informatie binnen handbereik over gezondheid, sociale zekerheid, hulpverlening onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, mobiliteit, familie, consumentenbeheer en justitie vind je hier.

Elke dag is het open van 9u tot 12u en van 14u tot 16u.

Je kan hier terecht voor aanvraagformulieren van verschillende instanties of om een afspraak te maken bij een maatschappelijk werker.

Juridisch advies

De sociale dienst kan je voor juridisch advies doorverwijzen naar Meester Chantal Van der Sypt. Elke tweede donderdagavond van de maand van 18u tot 20u kan je bij haar terecht. Zij geeft enkel advies. Zij mag geen zaak opnemen. Deze dienstverlening is gratis.

Administratieve en informatieve hulp

De maatschappelijk werkers van de sociale dienst helpen ook bij het invullen van allerlei formulieren (vb. aanvraag studietoelagen, tegemoetkoming aan gehandicapten, invulformulieren Providentia, …).

Wij verwijzen je ook door naar de juiste instanties, indien dit nodig is.