Klachten

 
Het OCMW streeft ernaar haar dienstverlening steeds te verbeteren.
Niet tevreden over de dienstverlening van het OCMW?
Dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen. Een klacht wordt schriftelijk ingediend:

  • via e-mail: ocmw@ocmw-merchtem.be
  • per brief of via het klachtenformulier (klik hier voor het klachtenformulier) te versturen naar:

      OCMW Merchtem
      tav de klachtencoördinator
      Gasthuisstraat 17
      1785 Merchtem

  • of afgeven aan het onthaal van het OCMW tav de klachtencoördinator

Opgelet: anonieme klachten worden niet behandeld.
Klik hier voor het volledige klachtenreglement.