Openbaarheid van Bestuur

 
Elke burger, vereniging of bedrijf kan aan het OCMW Merchtem vragen om bestuursdocumenten openbaar te maken. U kan om inzage, uitleg of kopies van de documenten vragen.
Het OCMW streeft ernaar haar dienstverlening steeds te verbeteren.
Niet tevreden over de dienstverlening van het OCMW?
Dan heeft u de mogelijkheid een aanvraagformulier in te dienen. Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend:

  • via e-mail: ocmw@ocmw-merchtem.be 
  • per brief of via het aanvraagformulier (klik hier voor het aanvraagformulier) te versturen naar:

OCMW Merchtem
tav de communicatieverantwoordelijke
Gasthuisstraat 17
1785 Merchtem

  • of afgeven aan het onthaal van het OCMW tav de communicatieverantwoordelijke