Organisatie


Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is een openbare dienst, georganiseerd op gemeentelijk vlak.
Al sinds 1976 vormt het OCMW de motor van het lokale welzijnsbeleid via coördinatie en overleg met andere bestuursorganen en initiatiefnemers uit de welzijnssector. Het is onze belangrijkste opdracht ervoor te zorgen dat elke inwoner van Merchtem een menswaardig bestaan kan leiden.