Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de actieve, continue en totaal zorg voor mensen in een gevorderd stadium van hun ziekte, wanneer genezen niet meer mogelijk is.

Pijn en andere lichamelijke klachten behandelen en controleren samen met de aanpak van psychische, sociale en spirituele aspecten. Niet meer de kwantiteit of duur van het leven maar de kwaliteit staan centraal.

Palliatieve zorg in ons WoonZorgCentrum

Wij trachten de wensen en vragen van bewoners en familie zo goed mogelijk in te vullen. We streven ernaar de bewoner palliatief te verzorgen binnen zijn eigen vertrouwde omgeving, omringd door mensen die hij kent.

Een doorverwijzing naar een ziekenhuis en/of andere instelling trachten we te beperken, tenzij op uitdrukkelijke wens van de bewoner of zijn familie.

Het palliatieve team staat dag en nacht klaar om de zorg voor onze palliatieve bewoner zo goed mogelijk te garanderen. Uiteraard wordt hierbij de familie betrokken en ondersteund.

  • overnachten bij een bewoner is mogelijk
  • we maken tijd
  • we geven aandacht aan gevoelens van boosheid en verdriet
  • we hebben begrip voor rouw en rouwverwerking
  • we houden rekening met de persoonlijke geloofsovertuiging
  • we hebben niet alleen oog voor de zieke maar ook voor zijn omgeving

Wens je informatie over palliatieve zorg?

Neem contact met de palliatieve referentieverpleegkundige Conja Van Der Stappen op het nummer 052/46.93.59 of met de hoofdverpleegkundige, An De Grauwe op het nummer 052/46.93.37.

Klik hier voor de folder palliatieve zorg.