Samenwerking met EFREM: ook een zelfstandige kan terecht bij het OCMW!

Wat?

Het OCMW werkt samen met vzw EFREM.  Deze vzw legt zich al 15 jaar toe op het adviseren en begeleiden van actieve ondernemers die met situaties en vragen geconfronteerd worden waarop ze zelf geen antwoord weten.

De samenwerking tussen OCMW en EFREM is aanvullend:

  • Het OCMW heeft onder andere veel kennis en ervaring in verband met psychosociale begeleiding, problemen met energielevering, huisvesting, tewerkstelling,... en volgt die zaken op.
  • vzw EFREM houdt zich bezig met de rendabiliteit van een onderneming, BTW-problemen, achterstallige sociale bijdragen en belastingen, met handelshuur, met de reorganisatie of de heroriëntatie van een zaak, met vergunningen, zelfs met eventuele milieuproblematiek.

Voor wie?

  • Zelfstandige ondernemers die vastlopen in hun situatie omwille van problemen in hun privé en/of zakelijk leven;
  • Gefailleerden en allen die nog problemen ondervinden van een vroegere zelfstandige activiteit;
  • Familie of vrienden van een (ex) ondernemer die de stap niet durft te zetten.

Hoe?

Doorverwijzing via de sociale dienst.