Wonen

Huurtoelage

Indien je het moeilijk hebt om je huur betalen, kan je een aanvraag doen om een maandelijkse toelage te krijgen om je huur te helpen betalen.
De maatschappelijk werker doet een sociaal onderzoek om te oordelen of je in aanmerking komt.
Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst beslist welk bedrag je ontvangt en gedurende welke periode.

Bankhuurwaarborg

Indien je verhuist (van een adres in Merchtem) en je hebt onvoldoende geld om je huurwaarborg te betalen, kan je vragen aan het OCMW om dit bedrag voor te schieten. Je ontvangt geen cash geld. Het OCMW levert een waarborg op papier af.
Je nieuwe huisbaas moet hiermee akkoord gaan. Jij betaalt dit waarborgbedrag maandelijks af.

Providentia

Providentia is een sociale huisvestingsmaatschappij die in onze gemeente actief is.
U kan meer informatie krijgen over kopen, huren en lenen via hun website: www.providentia.be.
Aanvraagformulieren voor een sociale woning zijn te verkrijgen via het sociaal loket.